Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/29

Türkiye'den Haberler 2 Ağustos 2023
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2023/29

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi, sağlık hizmetlerinden yararlanırken ödeme yapmanız gereken ilaçları içeren kritik bir dokümandır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dayanarak oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12. maddesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1. maddesi gereği, Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde önemli düzenlemeler yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi, sağlık hizmetlerinden yararlanırken ödeme yapmanız gereken ilaçları içeren kritik bir dokümandır. 28.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan düzenlemelerle, liste güncellenmiş ve yeni düzenlemelere tabi tutulmuştur.

Tüm ilgililere duyurulur.

Reklam