İlk Defa ve Yeniden Atama Kura Sonuçları Açıklandı

Türkiye'den Haberler 15 Kasım 2023
İlk Defa ve Yeniden Atama Kura Sonuçları Açıklandı

İlk Defa ve Yeniden Atama Kura Sonuçları Açıklandı

25 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2023 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı’nda Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemlerinin ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda yapılan kura sonucunda gerçekleşen yerleştirmeler 14 Kasım 2023 tarihinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

İlk yerleştirme sonucunda yerleşenler listesine ulaşmak için tıklayınız.

İkinci yerleştirme sonucunda yerleşenler listesine ulaşmak için tıklayınız.

Reklam