Medula Kullanım Kılavuzu Güncellendi

Medula Kullanım Kılavuzu Güncellendi

SGK, Medula kullanım kılavuzunda bazı bölümlerde değişiklik ve güncellemeler yaparak 3.1.0 versiyonunu yayınladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Medula sisteminin kullanımı ile ilgili olarak yayınladığı kılavuzda yeni güncellemeler yaptı. 28 Şubat 2024'te yapılan versiyon 3.1.0 güncellemeleri sonrasında değişen ve güncellenen bölümler ise şu şekilde:

 

- MEDULA Hastane sistemi ilaç hizmet kayıt aşamasında karekod seri numarası girilmesi gereken ilaçlara ek olarak; işlem tarihi 01/05/2024 itibarıyla parametrik olarak yazılım güncellenecek olup aşağıdaki parametrelere sahip olan (veya MEDULA sistemine ileride tanımlanacak ilaçlarda bahse konu parametrelere sahip olan) diğer ilaçlarda da karekod bilgisi zorunluluğu devreye alınacaktır.

Sağlık Uygulama Tebliği eki “EK-4-A BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ”nde yer alan;

1-Farmasötik formu: Ampül, Flakon, Hazır Çözelti, Hazır Enjektör olarak kayıtlı olan ilaçlardan Kutu Birim Miktarı: 1 olarak tanımlı tüm ilaçlar.

2-"Mor Reçete" veya "Turuncu Reçete" kapsamındaki tüm ilaçlar.

3-Fluorescein Fundus Anjiyografi (FFA) işleminde kullanılan ilaçlardan olan İ.V. Fluorescein kapsamına giren tüm ilaçlar.

Ayrıca;

“EK-4-A BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ”nin güncellenmesi halinde güncel listedeki ilaçlardan yukarıda madde madde yer alan parametrelerden herhangi birine sahip olan ilaçlarda da otomatik olarak Ek-4/A listesine eklenme tarihi itibarıyla ilaç hizmet kayıtlarında karekod bilgisi girilmesi zorunluluğu MEDULA Hastane sistemi tarafından devreye alınacaktır.

(Bilgilendirme:

-Bilindiği üzere sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA Hastane sistemine ilaç kullanım adetleri ondalıklı veya tam sayı olarak kaydedilebilmektedir.

Örnek: "ABCDEFGH" şeklinde karekod seri numarasına sahip ve kutu birim miktarı "1" olan bir ilacın "ABCDEFGH" olan bu karekod seri numarası; 0,3'lük bir kullanım adedi ve 0,7'lik ayrı bir kullanım adedi olarak aynı veya başka bir hastanın hizmet kayıtlarında yer almasına MEDULA sistemi izin vermekte olup bir ilacın kutu birim miktarı adedine eşit olana kadar ilgili ilacın aynı karekod seri numarası mükerrer olarak MEDULA Hastane sistemine kaydedilebilmektedir.)

 

Güncel Medula Kullanım Kılavuzunu indirmek için tıklayın.

 

 


29 Şubat 2024, 15:10