Ruhsat Askı Süresi Sınırlandırmasına Yürütmeyi Durdurma Kararı!

Türkiye'den Haberler 29 Ocak 2024
Ruhsat Askı Süresi Sınırlandırmasına Yürütmeyi Durdurma Kararı!

TEİS tarafından ruhsat askı süresi sınırlandırmasına yönelik açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası tarafından ruhsat askı süresi sınırlandırmasıyla ilgili olarak Danıştay'da açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

14 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönemlikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen;

"Eczanenin kapalı tutulması

MADDE 49 – (1) Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir."

ibaresinde değişiklik yapılarak, ilgili madde;

“Eczanenin kapalı tutulması

MADDE 49 – (1) Birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile meslek hayatı boyunca toplam kapalılık süresi iki yılı geçmemek kaydıyla eczane kapalı tutulabilir.”

şeklindeki düzenlemeyle ilgili olarak açılan davada Danıştay 10. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Reklam