Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifinde Eczacılık Sektörüne Dair Yenilikler

Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifinde Eczacılık Sektörüne Dair Yenilikler

Sağlıkla ilgili birçok konuda düzenleme getiren kanun teklifinde, eczacılık sektörünü ilgilendiren birtakım düzenlemeler de yer alıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde geçtiğimiz günlerde sağlık alanında düzenlemere yer veren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, komisyon görüşmelerinde tartışıldı.

Komisyon görüşmelerinde son şeklini alarak kabul edilen teklif, kanunlaşması için Meclis’e sunulacak. 

Sağlıkla ilgili birçok konuda düzenleme getiren kanun teklifinde, eczacılık sektörünü ilgilendiren birtakım düzenlemeler de yer alıyor.

Teklife göre;

  • İlaç üretimi yapan ve ilacı piyasaya arz eden tüzel kişiliklerin taşıması gereken koşulların Bakanlık tarafından düzenlenecek.
  • Beşeri tıbbi ürünlerin güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanması ve ruhsatlandırma sürecinin hızlanması amacıyla ruhsatlandırmaya esas Sağlık Bakanlığı analizleri, ürünün ruhsatlandırılmasını takiben yapılacak.
  • Ruhsatlandırma işlemleri açısından Avrupa Birliği standartlarına uyumluluk için birtakım düzenelemeler gerçekleştirilecek.
  • İlaçlara ilişkin numuneler ve tahlil masrafları ruhsatname sahipleri tarafından karşılanacak.
  • Beşeri tıbbi ürünlerin sekonder ambalajında sabit fiyat bilgisine yer verilmeyecek. Ürünün üzerinde yer alan karekodun okutulmasıyla öğrenilecek.
  • İlaç analizlerinin ruhsatlandırmadan sonra yapılacağı şeklindeki düzenlemeye paralel olarak Harçlar Kanunu’nda da uyum düzenlemesi yapılacak.
  • Beşeri tıbbi ürünler ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insan üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerekecek. İzin alma aşamasından önce yeterli sayıda insan dışı deneyin gerçekleştirilmiş olması ve insan üzerinde yapılacak çalışmanın insan onuruyla bağdaşması aranacak.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılacak diğer değişikliklere de değindi. Koca’nın açıklaması şu şekilde:

"Sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören ve “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu” nda görüşülerek kabul edilen kanun taslağı neler içeriyor? Taslağın Meclis’ten geçerek kanunlaşması durumunda:

-Diş hekimleri muayenelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışmasının önü açılıyor.

-Sağlık sisteminde ebelik mesleği daha fazla önem kazanıyor.

-Tıpta Uzmanlık Kurulunun görüşü doğrultusunda uzmanlık alanında düzenleme yapılıyor.

-İlaçların ruhsatlaması ve denetim süreçlerinde iyileştirmeler yapılıyor.

-İlaç ve tıbbi cihazlarla ilgili yapılacak klinik araştırmalar hakkında düzenlemeler yapılıyor.

-Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılıyor.

-Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan atamalara ilişkin Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri belirleniyor. 

-Öğretim üyelerinin hizmet sözleşmesiyle ek ödeme ilişkilendiriliyor; sözleşme fesih koşulları yasayla belirleniyor.

-Sağlık turizmi faaliyeti yapan kuruluşlar Bakanlık denetimi altına alınıyor.

-Kamu kuruluşu tarafından ödenen Malpraktis tazminatlarının sigortadan tahsili sağlanıyor.

-Sözleşmeli personel sayıları artırılıyor.

-Sözleşmeli personelin geçici görevlendirilme sınırları belirleniyor; disiplin işlemleri, ek ödeme ve fesih durumunda kadrosuna dönüşü ile ilgili düzenlemeler yapılıyor.

-Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesinin yapılmasının yasal dayanağı oluşturuluyor; sözleşme feshi keyfiliğe fırsat vermeksizin koşula bağlanıyor.

-Hastane koordinasyon kurulu kuruluyor.

Kanun teklifinin hazırlanmasında katkısı olan herkese ve teklifi iradeleriyle kanunlaştıracağına inandığımız saygıdeğer milletvekillerimize teşekkür ediyorum."


12 Şubat 2024, 16:26