Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararına Danıştay'da Dava Açıldı

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararına Danıştay'da Dava Açıldı

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararına Danıştay'da Dava Açıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 24.08.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/5 no'lu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı'nın 4. maddesinin yürütmesinin durdurularak iptali istemiyle Tüm Eczacı İşverenler Sendikası tarafından Danıştay 10. Dairesinde 04.10.2023 tarih ve 2023/5521 esas sayısı ile dava açıldı.

Davaya konu madde şu şekilde:

SUT’un “4.4.- İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması” maddesinin “4.4.2-Eşdeğer ilaç uygulaması” başlıklı alt maddesindeki eşdeğer ilaç uygulaması kapsamında yer alan ilaçlara ait ödemelerde eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde taban birim fiyata ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için varsa terapötik referans grubunun, terapötik referans grup yok ise eşdeğer grubunun ödenebilecek azami birim fiyatını bulmak için kullanılan oranın %5 olmasına oy birliği ile..."

 


11 Ekim 2023, 18:09