Mevzuat

Tüketici Mevzuatı Kapsamında İlaç Dışı Ürünlerde Eczacı Yükümlülüklerine Genel Bakış

Av. Ecz. İbrahim Ankara

Eczacılık mesleği kamu hizmeti statüsünde birinci basamak sağlık hizmet sunucusu niteliğine haizdir. Türk Ticaret Kanunu ve Yargısal içtihatler kapsamında da bir ticari işletme olup mesul müdür eczacı...