Av. Ecz. İbrahim Ankara

Kozmetik Ürün Satış Sürecinde Eczacının Yasal Sorumlulukları

İnsanoğlu varoluşundan itibaren güzel görünmek, güzel kokmak gibi saiklerle çeşitli doğal veya sentetik maddeler kullanmışlardır. İlk çağlarda bu maddeler doğrudan doğadan elde edilmiş olup günümüzde gelişen ...

Tüketici Mevzuatı Kapsamında İlaç Dışı Ürünlerde Eczacı Yükümlülüklerine Genel Bakış

Eczacılık mesleği kamu hizmeti statüsünde birinci basamak sağlık hizmet sunucusu niteliğine haizdir. Türk Ticaret Kanunu ve Yargısal içtihatler kapsamında da bir ticari işletme olup mesul müdür eczacı...

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup Çankaya Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek lisansı devam etmektedir. Mesleki Deneyimleri; Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Baş Eczacılığı ve Kalite Yönetim Direktörlüğü Çad (Afrika) Cumhuriyeti Sarh Kliniğinde 1.Basamak Sağlık Hizmeti Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Eczacı Ankara Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü Saha Filyasyon Çalışmaları (Eylül 2020-Mart 2021) -Sağlık Bakanlığı KHGM Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanlığı - Hukukçu -Sağlık Bakanlığı KHGM Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Sözleşme Yönetimi - Hukukçu Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Misafir Öğretim Görevlisi (2019’dan beri) Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünde görev yapmaktadır. İlaç ve Eczacılık Hukuku alanında çalışmaları olan Ankara, bu alanda kitaplar ve makalelere sahiptir.